امیرحسین منصوری

امیرحسین منصوری

استاد امیر حسین منصوری نوری در دوران جوانی در درس آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی شرکت می کردند و پس مواجهه با بیانات مباحث فلسفی، برای فهم این مباحث وارد فضای علمی حوزه علمیه شدند. در دوران تحصیل دانشگاه، ضمن تحصیل در طرح حوزه دانشجویی هم شرکت می کردند و پس از آن در مسجد نارمک مباحث حوزوی را ادامه دادند. در ادامه راه وارد حوزه میرزا موسی شده و علوم حوزوی را به صورت طلبه آزاد ادامه دادند. البته عمده تحصیلات علوم حوزوی را در حوزه علمیه مروی فرا گرفته اند.
ایشان پس از سپری‌کردن تحصیلات مقدمات و سطوح عالی، از محضر اساتید مبرز استان تهران، بزرگانی چون آیت الله خسروشاهی، آیت الله شریعت مداری، آیت الله مرتضی تهرانی،آیت الله رئیسی، آیت الله تقوایی و همچنین حجت الاسلام اسلامی، حجت الاسلام کریمی، حجت الاسلام خیرآبادی، حجت الاسلام فرهانی، حجت الاسلام پورمحمدی و حجت الاسلام منتظری استفاده نموده¬اند. ایشان حائز مدرک کارشناسی مهندسی متالوژی، کارشناسی ارشد علوم حدیث گرایش کلام و دکتری فلسفه و کلام هستند.
ایشان از سال 1390 وارد عرصه تدریس شدند و در مباحث حکمت و فلسفه و کلام در سطوح مختلف سابقه تدریس دارند.
تدریس در حوزه های علمیه مروی، شیخ عبدالحسین، امام خمینی (ره)، امام رضا (ع)، آیت الله علم الهدی، و حوزه های علمیه استان البرز از سوابق این استاد گران‌قدر است.

کتاب ها توسط امیرحسین منصوری